Széchenyi plusz

PATALOM

Helytörténet
« vissza
Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal

7463 Magyaratád, Hősök tere 4.
Tel.: +36 82/520 004
Mobil: +36 30/683 2893
Fax.: +36 82/520 004
E-mail: magyaratad@t-online.hu

Ügyfélfogadás Magyaratádon
hétfő:8:00-12:00
 13:00-16:00
szerda:8:00-12:00
 13:00-16:00
péntek:8:00-12:00

Ügyfélfogadás Patalomban

csütörtök: 8:00-11:00

ERŐS A KÖZÖSSÉG

A római katolikus templom, védõszentje Krisztus Király, a közösség október utolsó vasárnapján tartja a hagyományos búcsút. Szentmisére minden harmadik szombaton gyûlnek össze a hívek. A templom épülete elõtt látható márványból készített könyv alakú emlékmû a község egykori néptanítójának, Szabó Bélának állít emléket. A millenniumi évben, 2000-ben állíttatta és avatta fel Patalom Önkormányzata.

Egykor iskolai szolgálati lakás és templom volt, ma önkormányzati épület és templom a képen látható ház. A tágas belsõ udvarra 1999-ben építettek egy kemencét, melyet az ünnepi rendezvényeken napjainkban is használnak. A patalomi háziasszonyok rendkívül találékonyak egy jellegzetes népi étel, a prósza készítésében, melyet sokféle ízesítéssel tálalnak.

Patalomban a Kossuth Lajos utcában található a kultúrház 1932 óta álló épülete, melyet 2000-ben újított fel és bõvített pályázati forrás bevonásával az önkormányzat. A közös programokra rendre összegyûlik a falu apraja-nagyja, e falak között tartanak nõnapot, anyák napját, gyermeknapot sõt férfi napot is, de kedveltek a falunapi és az idõseknek szóló programok is. Itt kapják meg ajándékaikat Mikuláskor a gyerekek, karácsonykor pedig az idõsek.

KRONOLÓGIA

Kr. e.  Patalom környéke folyamatosan lakott terület.

900 körül A térségben megjelennek a magyarok.

1186: III. Béla király uralkodása idején (1172—7796) vonult át hazánkon a  harmadik keresztes hadjáratra Barbarossza Frigyes német-római császár és csapata.

1242 A környék lakói ki vannak téve a portyázó tatár csapatok támadásainak.

1272 Belviszályok, belháborúk az országban; érintik Somogy vármegyét is.

1275 A falu nevével először Pat/a/lon, Pothlon alakban találkozunk.

1292 III. Endre seregével erre vonul Zágráb felé.

1332 A pápai tizedjegyzékben is szerepel.

1348 Nagy Lajos király Somogyon keresztül vonul haza nápolyi hadjáratából.

1373 Neve Pathalon alakban szerepel, ekkor a Rátót nemzetség birtoka

1378 Neve Poss. Patalen alakban szerepel

1407 Neve Poss. Pothlon alakban szerepel

1433 Neve  Patalan alakban szerepel

1450–55 Nagy pestisjárvány Közép-Európában.

1462 A település neve

1509 Pestisjárvány Magyarországon.

1526. augusztus 29. A mohácsi csatában a magyar haderő megsemmisítő vereséget szenved.

1529 A törökök Bécs elleni hadjárata, Somogyban sok falu elpusztul.

1532 A török ismét hadjáratot vezet Bécs ellen. A hadjárat Kőszegnél elakad, sok település elpusztul.

1536 A település neve Patalom

1541 A törökök csellel elfoglalják Buda várát.

1543 A török elfoglalja Pécs és Siklós várait. Patalom lakossága folyamatosan ki van téve a török portyázó csapatok támadásainak.

1550 Fosztogatás, rablás, rabló hadjáratok, török portya Somogyban.

1555. szeptember A Tujgon budai beglerbég vezette török sereg elfoglalja Kaposvárt és a környező területeket.

1556 Korotnát és Kaposvárt visszafoglalják a császári csapatok.

1557 Korotna és Kaposvár újra a török kezére kerül.

1558 Somogy megye egész területén harcok folynak.

1566 Szigetvárt elfoglalja a török. Somogyban a török az úr.

1568 Megkötik a drinápolyi békét. Nyolc évig nyugalom van a megszállt területeken.

1582–83 Az adóösszeírás során 1 adózó portát találnak a településen.

1500-as évek vége Patalom teljesen elnéptelenedik.

1600 Kanizsát elfoglalják a törökök.

1605 A Bocskai-felkelés idején sok somogyi falu pusztul el. Pestisjárvány pusztít Somogyban.

1664 Zrínyi Miklós téli hadjáratát követően a török végigpusztítja Somogyot és Zalát. Pestis pusztít Kaposváron és környékén.

1686 Az egyesített keresztény csapatok visszafoglalták Buda várát a töröktől.

1686. november 12. Badeni Lajos seregei visszafoglalják Kaposvárt és a környező területeket.

1686–89 Idegen csapatok állomásoznak a térségben.

1700–03 Pestisjárvány dúl Kaposváron és környékén.

1701–02 Rácdúlás, a szerb határőrvidék csapatai végigrabolják a vidéket.

1703 Tanúkihallgatás Kaposváron, célja a birtokviszonyok rendezése.

1704 A rácok ismét végigrabolják a térség falvait.

1705 Kuruc-labanc összecsapások a térségben.

1707 Rabutin császári generális hosszú hadjárata Somogyban.

1708–11 Ismét pestisjárvány dúl az országban.

1705 A császári csapatok rövid időre elfoglalják Somogyot.

1708–09 Pestisjárvány Magyarországon.

1709 A kuruc csapatok végleg kivonulnak Somogyból.

1714 Ismét pestis járvány pusztít Somogy megyében

1730-as évek Patalom területe ismét lakott hely

1740 Tallián József földbirtokos földet adott bérbe a jobbágyainak

1700-as évek közepe Patalom területe ismét lakott hely.

1769 Parasztmegmozdulások a földesúri szolgáltatások miatt. Urbáriumot kap Patalom

1806 Tanügyi szabályozás: a II. Ratio kiadása.

1815 Püspöki egyházlátogatás Somogyban .

1836 Kolerajárvány Somogyban.

1848 Népfelkelés megszervezése Somogyban.

1848. szeptember. 22. Hartlieb altábornagy csapatai megsarcolják a települést.

1849. január Nugent császári tábornok csapatai ellenállás nélkül elfoglalják a vidéket.

1849. május 1. Noszlopy Gáspár népfelkelői bevonulnak Kaposvárra.

1849. június 26. A császári csapatok visszafoglalják Somogy megyét.

1849 Ismét kolerajárvány Somogyban.

1852 Ferenc József császár látogatása Kaposváron.

1858 A szőlődézsma váltság bevezetése jótékony hatású a szőlő- és bortermelésre.

1860 Úrbéri perek lezárása, a rendezés egyezség alapján történik.

1870 Megszűntették a nemesi vármegyéket

1872 Kolerajárvány.

1872. augusztus 14. A dombóvár–zákányi vasútvonal átadása.

1875. január 26. Erős földrengés a Dél-Dunántúlon.

1875. november 9. Ismét földrengés rázza meg a Dél-Dunántúlt.

1888–95 A filoxéra kipusztítja a somogyi szőlőket.

1892 Torokgyíkjárvány Kaposvár környékén.

1900 A település neve Patalon alakban szerepel, ezzel elnyeri mai formáját

1903 Maláriajárvány pusztít Somogy megyében.

1905–06 Parasztmozgalmak a megye különböző községeiben.

1907 Nagy sztrájk Kaposváron.

1914–18 A patalomi katonák közül .........fő elesnek az első világháború csatáiban.

1919. április A Kaposvári járásban 44 termelőszövetkezet alakul. Patalomban erre nem kerül sor.

1919. június 28. Megkötik a versailles-i békeszerződést.

1919. szeptember 4. Pusztító jégeső vonul keresztül Somogy megye középső részén.

1925 Turul madaras hősi emlékművet állítottak fel a községben

1944. december 4. Patalomba is bevonulnak a szovjet csapatok.

1945. augusztus 18. Rendelet a nyolcosztályos általános iskola megszervezésére.

1945 nyara 35 fő kapott házhelyet osztanak házhelyet

1946 Bevezetik a villanyt a faluba.

1948 A 33. tc. kimondja az egyházi iskolák államosítását.

1950 Az egyházi vagyon kisajátítása, az egyházi iskolák államosítása.

Megalakult az első termelőszövetkezet

1950. október A tanácsok felállítása.

1956 Megszűnik a termelőszövetkezet.

1956. október 23. Forradalom Budapesten.

1957 A felújított hősi emlékműre felvésték a II. világháborús áldozatok neveit, a turul madarat sisakra cserélték ki.

1959 Megalakul a  Jobblét Termelőszövetkezet

1962 Megnyílt a Park Szociális Otthon

1969 A termelőszövetkezet egyesül a magyaratádi Batárság TSZ - el..

1972 A egykori Gaál kastélyban szociális otthont indítanak be.

1978 Az egyesült termelőszövetkezet új neve Barátság Tsz.

1978 Patalomban megszűnik az alsó tagozatos oktatás.

1986 A Park Szociális Otthont ”Fokozott gondozást igénylők szociális otthonának” minősítették.

1987 Patalomi Szociális Otthont jelölték ki Somogy Megyei Módszertani Intézetnek.

1990 Patalom visszanyeri községi önállóságát. A település belép a magyaratádi körjegyzőségbe.

1991 Vezetékes vizet vezetnek a lakásokba

1995 Bevezetik a gázt a faluba.

Önálló jegyzőséget állítanak fel Patalomban

2001 Megalakult a Patalomért Egyesület

2000 Közös körjegyzőség alakítása Magyaratáddal

Faluszépítő Egyesület alakult a községben

2002 Pályázati pénzből felújították és bővítették a kultúrházat

2003 Nagy pusztítást okoz a jégverés.Felújították az orvosi rendelőt. Felújították a hősi emlékművet, a turul madár visszakerült az eredeti helyére. Az egykori tűzoltó szertárban megnyílt a település helytörténeti Múzeum. Megalakult a Patalomi Együtt - Egymásért Nyugdíjas Egyesület
2004 Felújították az orvosi rendelőt, a fogorvosi rendelő a Park Szociális    
Otthonban került kialakításra

2006  Új esztétikus autóbuszváró épül a településen

Lecserélték a falú buszt
Kultúrotthonban kicserélték a
A lakosság kezdeményezésére megépült a temető új kerítése.
Felújították a református haranglábat


DOKUMENTUMOK


Próba 1
proba


Adatvédelem
Copyright © 2009 Integranet Kft.
Főoldal Sport Rizsfesztivál Riszfesztivál